Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ympäristönhuolto Kotilainen Oy
Y-tunnus: 2775102-3
Osoite: Perhontie 361, 43800 KIVIJÄRVI
Puhelinnumero: 050 3100565
Sähköpostiosoite: info@ymparistonhuolto.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Ympäristönhuolto Kotilainen Oy
Nimi: Sanna Heinonen
Osoite: Perhontie 361, 43800 KIVIJÄRVI
Puhelinnumero: 050 3100559
Sähköposti: info@ymparistonhuolto.fi

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon sekä tilatun palvelun suorittamiseen tai hinnoitteluun.

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään vain asiakkaan tilaaman palvelun täytäntöön panemiseksi tai tarjouksen laatimista varten.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön (tai yrityksen) nimi, osoite, laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset jäteastia- ja/tai jätelajiketiedot.

 

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai kohtuullisen ajan yhteydenoton jälkeen.

Halutessaan henkilö voi pyytää tietojensa poistamista tai korjaamista järjestelmistä, lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@ymparistonhuolto.fi.

Suoritetuista palveluista syntyneet laskutus- ja tapahtumatiedot säilytetään kirjanpitolaissa vaaditun ajan.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: pääosin henkilöltä itseltään sekä tarvittaessa viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta käytettäväksi suoramarkkinointiin. Tietoja voidaan luovuttaa jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomaiselle jätelain valvontatehtäviä varten.

 

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Yrityksen sähköisiin asiakasrekistereihin on tarvittaessa pääsy myös ohjelmistotoimittajalla ja palvelimen ylläpitäjällä teknisen toiminnan varmistamiseksi ja ylläpitotoimien suorittamiseksi. Palvelimen ylläpitäjä huolehtii tietojen varmistuksesta ja tietosuojauksesta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@ymparistonhuolto.fi